Z á p i s   č. 08-2014

 

ze schůze výkonného výboru KSSTÚK, konané 26.08.2014 v Ústí nad Labem

 

 

Přítomni:   Zajíček, Kincl, Knebl., Šondová Mgr, Pavlík, Žielinský Bc. Novák Ing.

 

1.  Zpráva STK

 

Rozlosování krajských soutěží bylo rozesláno oddílům, je umístěno i na web. stránkách svazu. Byl vydán Zpravodaj krajských soutěží č. 1/2014-15.

 

Přestupy schválené

 

Jiří Rambousek            z SKST Děčín               do SKST Č. Kamenice

Lukáš Vajgl                  z Sokol Terezín             do TTC Litoměřice

Jan Burda                    z. B. Březenecká           do KST Jirkov

 

Dodatečné zařazení na krajský žebříček

 

Miloš Cinibulk               TTC Roudnice n.L.        161.-180. N

Jaroslav David             TTC Litvínov                 140.-160. N

 

Návrh termínů pro nadstavbovou část:

Play-off divize SF, Q D a Q KP I.                                             11.04.- 12.04.2015

Play-off divize SF, Q D a Q KP I.                                             18.04.- 19.04.2015

Play-off divize F                                                                      25.04.- 26.04.2015

Play-off divize F                                                                      02.05.- 03.05.2015

Q z 10. míst KP II.                                                                    09.05.- 10.05.2015

Q 3. místo z KP I.- 11.místo z D (var. A)                                               25.04.- 26.04.2015

 

Termín pro KP j. mužů a žen  01.02.2015                                                         

 

Schválení hracích místností

 

Market 69 Ústí n.L. – schváleno

Sokol Bořislav – prodloužena výjimka o 1 rok

GPD Benešov n.Pl. -  schváleno, výjimka na 1 rok

 

 

2. Zpráva komise mládeže

 

Návrh termínů akcí mládeže:

 

20.09.2014        1. BT SŽ           KST Kalich LT

21.09.2014        1. BT MŽ

28.09.2014        1. BT D

19.10.2014        2. BT MŽ

25.10.2014        2. BT SŽ

28.10.2014        2. BT D

02.11.2014        3. BT MŽ

08.11.2014        3. BT SŽ

17.11.2014        3. BT D

07.12.2014        PON SŽ

14.12.2014        PON MŽ

21.12.2014        PON D

04.01.2015        KP dr. D

10.01.2015        4. BT MŽ

11.01.2015        4. BT SŽ

25.01.2015        4. BT D

31.01.2015        KP dr. SŽ

08.02.2015        5. BT MŽ

14.02.2015        5. BT D

28.02.2015        5. BT SŽ

07.03.2015        6. BT MŽ

21.03.2015        6. BT SŽ

28.03.2015        6. BT D

 

Pořadatelé MP si zvolí termíny dle svých možností, KM doporučuje jednu, max. dvě za měsíc.

 

 

Tréninkový kemp - Žatec, 02.-09.08.2014:

Účast 19 + 2 dospělí. Vyúčtování bylo provedeno.

 

Pokuty za mládež 2013-14, chybí Sokol Spořice, SIAD Bílina. Termín úhrady pokut: 31.08.2014.

 

3. Zpráva TMK

 

Školení a doškolení trenérů lic. C, návrh připraví M. Knebl.

 

4. Zpráva o hospodaření

Stav finančních prostředků KSSTÚK k 30.07.2014:    235.721,66  

                                              

Evidenční poplatky od oddílů:  97.450,- Kč

                                               

Dotace na mládež a administrativu od ČAST na rok 2014 bude zaslána až po podepsání smlouvy.

 

5. Různé

 

Jednání Rady krajů ČAST – 30.08.2014 od 14:00 hod. v hale UP Olomouc, u příležitosti WT Czech Open, VV souhlasí s účastí Tomáše Žielinského, ČAST hradí jízdné, ostatní hradí KSST.

 

 

Příští schůze VV KSSTÚK:        23.09. 2014  od 17:00 hodin v Ústí n.L., Pivovar Na Rychtě.     

 

 

Zapsal:  Vlastimil Kincl