Z á p i s   č. 07-2015

 

ze schůze výkonného výboru KSSTÚK, konané 24.07.2015 v Ústí nad Labem

 

 

Přítomni:   Zajíček, Kincl, Pavlík, Šondová, Žielinský

Omluveni:  Novák, Knebl

 

 

1.  Zpráva STK

 

Přihlášky do krajských soutěží, termín 30.06.2015 – přihlášena všechna družstva.

 

Přihlášky do ČP – 18 družstev.

 

Přestupy schválené

 

Vyskočil Michal                        z TTC Roudnice n.L.      do Avia Čakovice

Mašek Lubomír             z SKP Ústí n.L.             do Sj. Krásné Březno

Urbánek David             z Sever Žatec               do Tesla Pardubice

Kopal Petr                    z Market69 Ústí n.L.      do TJ Dolní Zálezly

 

Losování ligových soutěží proběhlo 18.7.2015, losování extraligy mužů 18.6.2015.

 

Losování krajských soutěží družstev mužů, termíny, dvojice

 

Termíny Divize a KP II. třídy:

                                    dvojice 26.09.2015                   31.01.2016                                          

                                      1. kolo           10.10.-11.10.2015         16.01.-17.01.2016                                

2. kolo 24.10.-25.10.2015         20.02.-21.02.2016                                

                                   3. kolo  07.11.-08.11.2015         05.03.-06.03.2016                    

                                   4. kolo  21.11.-22.11.2015         19.03.-20.03.2016                    

                                   5. kolo  05.12.-06.12.2015         02.04.-03.04.2016                    

                                   Play-off                                               16.04.-17.04.2016

                                                                                  23.04.2016

                                   Kvalifikace o KP II.                   16.04.-17.04.2016

Termín pro KP j. mužů a žen:                                        30.01.2016                              

Termín pro OP: do konce roku 2015     

 

 

Los divize:                   1a  SKST Teplice A                   1b  SKST Děčín A       

                                   2a  SKP Ústí n.L. A                  2b  SKST B. Most C

                                   3a  TTC Roudnice n.L. A           3b  TTC Litvínov A

                                   4a  TJ Krupka A                       4b  Sever Žatec A

                                   5a  SKST B. Most B                 5b  SK Štětí A

                                   6a  SKST Jirkov B – Slév. CV   6b  Sj. Ústí n.L. D

 

Los KP II., sk. A:          1a  SKST Teplice C                   1b  TJ Krupka C

                                   2a  ST Kopisty A                      2b  SKST B. Most E

                                   3a  OÚ Výškov                         3b  KST Jirkov D

                                   4a  OÚ Libořice A                     4b  SKST Teplice D

                                   5a  TTC Roudnice D                  5b  TJ Krupka D

                                   6a  TTC Litvínov C                    6b  TTC Duchcov A

 

 

Los KP II., sk.  B a C – losování bude provedeno pro 12 účastníků, hrací dny dle požadavků družstev. Vylosovaná čísla družstev pro losování:

 

 

 

KP II. B:                                                          KP II. C:

1  KST Libědice A                                            1  Chemička Ústí n.L. B

2  TJ Klášterec n.O. A                                      2  Sn. Varnsdorf A

3  KST Most A                                                 3  SKP Ústí n.L. C

4  Sp. Lubenec A                                             4  TTC Roudnice n.L. B

5  Baník Meziboří A                                          5  Sokol Filipov B

6  TTC Litvínov D                                             6  SKP Ústí n.L. D

7  Sokol Třebívlice A                                        7  SKST Děčín B

8  Sokol Bořislav A                                          8  SK Štětí B

9  Sokol Spořice A                                          9  GPD Benešov n. Pl. A

10 Baník Březenecká B                                     10 Sokol Terezín B

11 Sokol Lenešice B                                        11 ASK Lovosice A

12 Baník Březenecká A                                     12 TTC Roudnice n.L. C

 

Termíny pro KP II. B,C (uvedeno vždy pondělí):

21.09.2015                   11..01.2016

28.09.2015                   18.01.2016

05.10.2015                   25.01.2016

12.10.2015                   01.02.2016

19.10.2015                   08.02.2016

26.10.2015                   15.02.2016

02.11.2015                   22.02.2016

09.11.2015                   29.02.2016

16.11.2015                   07.03.2016

23.11.2015                   14.03.2016

30.11.2015                   21.03.2016

 

Termíny KP I. třídy:       1. kolo 03.10.-04.10.2015        09.01.-10.01.2016

                                     2. kolo  17.10.-18.10.2015        23.01.-24.01.2016

                                     3. kolo  31.10.-01.11.2015        06.02.-07.02.2016        

                                     4. kolo  28.11.-29.11.2015        27.02.-28.02.2016

                                    5. kolo 12.12.-13.12.2015        12.03.-13.03.2016

                                    6. kolo 19.09-20.09..2015        26.03.-27.03.2016

                                     7. kolo  14.11.-15.11.2015        09.04.-10.04.2016

                                     

 

Dvojice se budou hrát v termínech, kdy mají příslušná družstva volno.

 

Los KP I. třídy:             1a  TTC Litoměřice C                1b  Chemička Ústí n.L. A

                                   2a  SKP Ústí n.L. B                  2b  TTC Litvínov B

                                   3a  SKST Teplice B                  3b  TJ Smolnice A

                                   4a  TJ Krupka B                       4b  Sokol Terezín A

                                   5a  Sokol Dobroměřice A         5b  SKST B. Most D

                                   6a  Sokol Lenešice A                6b  Sever Žatec B

                                   7a  volno                                 7b  volno

                                   8a  KST Jirkov C SVS               8b  Sokol Filipov A

 

Český pohár, termíny:   05.09.2015, 12.09.2015, 19.09.2015, 27.09.2015

 

 

2. Zpráva komise mládeže

 

 

Schůzka KM proběhla dne 6.6.2015 v Chomutově. Zápis zaslán členům VV, současně vypracován materiál  Návrh organizace soutěží mládeže 2015-16 k připomínkám. Tento materiál byl projednán na dnešní schůzi VV, s následujícími připomínkami:

 

Krajský přebor družstev mladšího žactva – KM navrhuje start družstev složených z několika oddílů jednoho regionu. VV souhlasí, avšak původní název KP družstev MŽ je třeba zrušit a nahradit ho Krajským přeborem výběrů regionů kategorie MŽ.

 

Bodovací turnaje – musí řídit vrchní rozhodčí min. s licencí B, zajistí pořádající oddíl.

KP jednotlivců, družstev, KT, PON, tj. akce, které organizuje a hradí KSST – požadavek na vrchního rozhodčího s licencí A. Rovněž o přidělování pořadatelství těchto akcí, rozhoduje na návrh KM VV KSST.

 

K bodu 10. zápisu: vzhledem k nižší dotaci na mládež od ČAST a k plánovanému zůstatku v rozpočtu, VV nedoporučuje poskytování dotace ve výši 1000,- Kč na nominovaného hráče na BT ČR. V případě získání další dotace bude situace přehodnocena.

 

V ostatních bodech VV souhlasí.

 

Do příští schůze VV připraví předseda KM redukovaný žebříček a termínovou listinu na celou sezónu 2015-16.

 

 

Soustředění mládeže Žatec  1.8.-8.8.2015, uhrazeny platby za 19 účastníků.

 

V termínu 26.-27.09.2015 se v Liberci uskuteční tréninkový kemp mládeže v rámci projektu ČAST Hledáme budoucí olympioniky, pro regionální výběry krajů ÚL a LB. ČAST hradí náklady na trenéry a nájem haly. Ostatní náklady kromě dopravy účastníků hradí KSST.

 

3. Zpráva TMK

 

VV souhlasí s účastí J. Nováka na poradě dne 29.8.2015  v Olomouci při Czech Open. Bude mu uhrazeno cestovné a nocleh.

 

 

4. Zpráva o hospodaření

 

Úhrada startovného a EP,  zatím cca polovina oddílů. Pokud nebudou částky zaslány do 31.7.2015, bude udělena pořádková pokuta ve výši 100,- Kč

 

Pokuty za mládež 2014-15, návrh připraví předseda KM.

 

Stav finančních prostředků KSSTÚK k 30.06.2015:  125.044,16 Kč

 

 

5. Různé

 

Příští schůze VV KSSTÚK:     18.08.2015, od 16:00 hodin v Ústí n.L.

 

 

 

Zapsal:  Vlastimil Kincl