POZVÁNKA

NA SCHŮZKU PRACOVNÍKŮ  S MLÁDEŽÍ při KP jednotlivců minižactva v CHOMUTOVĚ

Místo –      Herna stolního tenisu B. Březenecká

Termín –   6.6. 2015

Čas –          v průběhu a po skončení  turnaje

Program :  a/ příprava soutěží pro rok 2015 / 16

                    b/ žebříčky  hodnocení – nové návrhy

                    c/ bodovací turnaje , PON, Kontrolní turnaje

                         KP jednotlivců i družstev všech  kategorií  - nominace

                         M- ČR jednotlivců a družstev ,  BT ČR                       

                    d/ práce střediska talentované mládeže při Slavoji UL   

                         hodnocení

                    e/  práce komise mládeže hodnocení

                           případné kádrové změny

                     f/  požadavky směrem k VV KVSST UK

                    g/   různé – diskuse – návrhy pro krajskou konferenci

Tato schůzka, je tentokráte svolávána už na konci letošní sezony z důvodu, že všichni máte ještě v čerstvé paměti veškeré problémy v práci a pořadatelstvím jednotlivých akcí a z důvodu předpokládané podstatně větší účasti pracovníků s mládeží oproti minulému roku.

                                                                                         M. Knebl