U S N E S E N Í

 

 

z Konference  Krajského svazu stolního tenisu Ústeckého kraje, konané dne 30.06.2015

                                                             v Litoměřicích

 

 

 

Konference KSSTÚK bere na vědomí:

 

1. Zprávu mandátové komise, která konstatuje, že konference KSSTÚK je oprávněná přijímat

    usnesení, neboť z 52 pozvaných delegátů s hlasem rozhodujícím bylo přítomno 27, což je 51,9 %.

 

2. Zprávu o činnosti KSSTÚK za soutěžní období 2014-2015 přednesenou místopředsedkyní svazu

    Mgr. Karinou Šondovou.

 

3. Zprávu o činnosti STK za soutěžní sezónu 2014-2015 přednesenou předsedou STK Petrem

    Pavlíkem.

   

4. Zprávu o činnosti komise mládeže za období 2014-2015 přednesenou předsedou KM Milanem

    Kneblem.

 

5. Zprávu předsedy kontrolní komise Mgr. Jiřího Sekyry o kontrole vedení účetnictví  KSSTÚK   

    za období  06/2014- 05/2015.

 

6. Zprávu o hospodaření  KSSTÚK za období 06/2014 – 05/2015  a návrh rozpočtu na období 

    06/2015 – 05/2016 ve znění, které bylo předloženo v písemné podobě všem delegátům konference

    hospodářem svazu Vlastimilem Kinclem.

 

 

 

Konference KSSTÚK schvaluje:

 

1. Čerpání rozpočtu za období 06/2014-05/2015.

 

2. Předložený návrh rozpočtu na období 06/2015-05/2016.

 

3. Delegaci Vladimíra Zajíčka, jako zástupce Ústeckého kraje  na konferenci ČAST v roce 2016.

    V případě, že bude kvóta vyšší, dalšího delegáta určí VV.

 

4. Zachování  play-off v divizi mužů.

 

5. Zrušení kvalifikace o sestup z divize mužů a KP I. třídy mužů.

 

6. Start žen neomezeně ve všech krajských soutěžích družstev mužů.

 

 

 

 

 

               

Vypracovala návrhová komise ( Milan Knebl - předseda, Karel Freimann - člen, Milan Ublanič - člen),                      v Litoměřicích dne 30.6.2015.