Krajský svaz stolního tenisu Ústeckého kraje vypisuje pro soutěžní ročník 2015/2016 dlouhodobé mistrovské soutěže družstev mužů a žen

 

Všeobecná ustanovení

1. Řízení soutěží

Krajské soutěže družstev mužů a žen řídí Krajský svaz stolního tenisu ÚK prostřednictvím své sportovně technické komise (dále jen STK).

2. Pořadatel

Pořadatelem utkání jsou oddíly (kluby), jejichž družstva jsou uvedena ve vylosování na prvém místě, v odvetném kole je tomu opačně.

3. Termín soutěží

Termíny utkání jsou uvedeny v rozlosování i v termínové listině.

4. Místo konání

Hraje se ve schválených hracích místnostech zúčastněných družstev (v registru ČAST). Adresa je vždy uvedena v příslušném adresáři a to podle údajů na přihlášce družstva. Teplota měřená u síťky stolu nesmí být nižší než 15°C.

5. Účastníci soutěží

Právo startu podle přihlášek a konečných výsledků ročníku 2014/2015 mají níže uvedená družstva:

 

                            Divize muži:                                              Divize žen:

                            1) SKST Teplice A                                     Lze podávat přihlášky v průběhu podzimu.

                            2) SKP Ústí nad Labem A

                            3) TTC Roudnice nad Labem A

                            4) TJ Krupka A

                            5) SKST Baník Most B

                            6) SKST Baník Most C

                            7) KST Jirkov B – Slévárny CV

                            8) SKST Děčín A

                            9) TTC Litvínov A

                            10) Sever Žatec A

                            11) SK Štětí A

                            12) Slavoj Severotuk Ústí n/L D

 

                            KP1 muži:

                            1) TTC Litoměřice C

                            2) SKP Ústí nad Labem B

                            3) SKST Teplice B

                            4) TJ Krupka B

                            5) Sokol Dobroměřice A

                            6) Sokol Lenešice A

                            7) KST Jirkov C SVS

                            8) Sokol Filipov A

                            9) Sever Žatec B

                            10) SKST Baník Most D

                            11) Sokol Terezín A

                            12) TJ Smolnice A

                            13) TTC Litvínov B

                            14) Chemička Ústí nad Labem A


 

                            KP2 muži – skupina A:                             KP2 muži – skupina B:

                            1) SKST Teplice C                                     1) KST Libědice A

                            2) SKST Teplice D                                     2) TJ Klášterec nad Ohří A

                            3) TJ Krupka C                                          3) KST Most A

                            4) TJ Krupka D                                          4) Spartak Lubenec A

                            5) ST Kopisty A                                         5) Baník Meziboří A

                            6) OÚ Výškov A                                        6) TTC Litvínov D

                            7) OÚ Libořice A                                       7) Sokol Třebívlice A

                            8) TTC Roudnice nad Labem D                 8) Sokol Bořislav A

                            9) TTC Litvínov C                                     9) Sokol Spořice A

                            10) SKST Baník Most E                             10) Baník Březenecká A

                            11) KST Jirkov D                                       11) Baník Březenecká B

                            12) TTC Duchcov A                                  12) Sokol Lenešice B

 

                            KP2 muži – skupina C

                            1) Chemička Ústí nad Labem B

                            2) Slovan Varnsdorf A

                            3) SKP Ústí nad Labem C

                            4) SKP Ústí nad Labem D

                            5) Sokol Filipov B

                            6) SKST Děčín B

                            7) SK Štětí B

                            8) GPD Benešov nad Ploučnicí A

                            9) Sokol Terezín B

                            10) ASK Lovosice A

                            11) TTC Roudnice nad Labem B

                            12) TTC Roudnice nad Labem C

6. Losování

Provedla STK na základě přihlášek a podle SŘ stolního tenisu.

7. Úhrada nákladů

Družstva startují na náklady mateřské TJ, resp. na náklady oddílu (klubu).

Technická a ostatní ustanovení

8. Předpis

Hraje se podle platných Pravidel stolního tenisu, platného Soutěžního řádu stolního tenisu a podle ustanovení tohoto rozpisu pro ročník 2015/2016. Potahy na pálce musí být schváleny ITTF. Utkání se hrají s plastovými míčky, které si určil domácí (pořádající) klub před zahájením soutěže. Značka musí být schválená ITTF, kvalita ***. Oddíly musí taktéž uvést přesné označení míčku tak, aby nebylo možné zaměnit dva produkty stejné značky. Hraje se na 3 vítězné sady.

Pozn.: pro soutěžní ročník 2015/2016 je třeba používat zápisy o utkání, vydané ČAST.

V utkání divize jsou povinna obě družstva nastoupit v jednotných dresech a odehrát v nich min. obě čtyřhry a první kolo dvouher. Dále platí povinnost používat počítadla ve všech krajských soutěžích. Všechny oddíly mají povinnost mít 2 stoly stejné značky.

9. Soutěžní třídy

Mistrovské soutěže družstev mužů se hrají ve třech třídách – Divize (jedna skupina 12 družstev), KP I (jedna skupina 14 družstev), KP II (tři skupiny A, B, C po 12 družstvech).

Mistrovská soutěž družstev žen – systém dle počtu přihlášených družstev.


 

10. Systém soutěží

- družstva mužů:

a) Divize a KP I. třídy - základní část:

dvoukolově, každé s každým, čtyřčlenná družstva, v každém utkání se hraje do 10 vítězného bodu (maximálně 18 zápasů).

b) Divize - play-off pro družstva na 1. - 4. místě:

družstva, která skončí v základní části na 1. – 4. místě, získávají právo startu v play-off o vítěze soutěže (systémem semifinále + finále).

Semifinále (1. kolo) podle umístění v základní části budou hrát 1. - 4. a 2. - 3.

Finále (2. kolo) – vítězná družstva z 1. kola budou hrát finále o vítěze a postup.

Hrají se dvě utkání. Při nerozhodném stavu série se hraje třetí rozhodující utkání. Družstvo, které dosáhne 2 vyhraných utkání, postupuje do finále v případě SF, případně stává se vítězem soutěže v případě F.

Systém utkání – čtyřhra se hraje pouze jedna (od zápasu č. 2), utkání na max. 17 zápasů, utkání končí dosažením 9. bodu jedním z družstev. V utkání play-off mohou hrát všichni hráči soupisky – tj. bez omezení podle odehraných utkání v základní části.

Ustanovení pro družstva, která nebudou mít možnost nebo zájem pokračovat v play-off:

Družstva nebudou postihována za neúčast, oznámí-li to tak, že zpráva bude doručena předsedovi STK min. 8 dní předem (ne telefonicky). Tuto neúčast je možno oznámit pro 1. i pro 2. kolo, avšak pouze pro celé kolo (ne jednotlivá utkání); soupeři se při neúčasti nemění.

Pořadí utkání v play-off:

Lépe umístěné družstva v základní části má právo rozhodnout o pořadí pořadatelství 1. a 2. utkání.

Základní schéma:

1. utkání na stolech lépe umístěného družstva,

2. utkání na stolech hůře umístěného družstva.

Lépe umístěné družstvo může využít svého práva na výběr pořadí utkání.

Bude-li chtít opačné pořadí, oznámí toto nejpozději druhý den po dohrání základní části předsedovi STK (e-mailem, doručení bude potvrzeno).

V případě 3. utkání bude pořadatelem lépe umístěné družstvo.

Určení pořadí po play-off

1. místo - vítěz finále play-off,

2. místo - poražený finalista play-off,

3. místo - poražený semifinalista play-off lépe umístěný po základní části,

4. místo - poražený semifinalista play-off hůře umístěný po základní části.

Určení pořadí družstev, která neodehrají play-off (nebo její část)

I) odstoupí-li družstvo před finálovou sérií play-off, bude celkově na 2. místě;

II) odstoupí-li družstvo před semifinálovou sérií play-off, bude celkově na 4. místě;

III) odstoupí-li více družstev, bude určeno jejich pořadí podle umístění po základní    části – za družstvy, která play-off hrají (od 4. místa, ke 3. místu, příp. 2. místu).

c) KP II. třídy

dvoukolově, každé s každým, čtyřčlenná družstva, v každém utkání se hraje všech 18 zápasů (2 čtyřhry a 16 dvouher).

Skupina A se hraje dvoukolově (so, ne). Družstva, která byla do skupiny přeřazena, mohla požádat o výjimku v termínech domácích utkání a odehrát domácí utkání jednokolově v pracovních dnech. Skupiny B a C pak jednokolově v hracích dnech dle požadavků oddílů.

Kvalifikační utkání v KP II. třídy

Hraje se pouze v KP II. třídy v sestupové variantě, kdy z této soutěžní třídy do okresu sestupuje počet družstev nedělitelný číslem 3 (beze zbytku).

Kvalifikace se pak odehraje formou jednorázová kvalifikace 3 družstev v jeden den. Počet sestupujících z jednorázové kvalifikace bude určen podle bodu „Postupy a sestupy“ tohoto rozpisu soutěže. Bližší podmínky určí STK.


 

- družstva žen:

Dvoukolově, každé s každým, tříčlenná družstva, v každém utkání se hraje všech 10 zápasů (1 čtyřhra, 9 dvouher), termíny dodatečně určí STK. V případě malého počtu přihlášených družstev bude vyhlášen krajský přebor družstev žen jako několik jednodenních turnajů družstev každé s každým. V tomto případě budou družstva dvoučlenná (1 čtyřhra, 4 dvouhry). Maximální počet takovýchto turnajů (kol) bude stanoveno podle počtu o pořadatelství se ucházejících oddílů.

Termín uzávěrky pro podávání přihlášek krajského přeboru družstev žen je předběžně stanoven do konce listopadu 2015. Po daném termínu vedoucí soutěží zkontaktuje vedoucí přihlášených družstev a STK dále upřesní rozpis soutěže.

- společná ustanovení:

Hodnocení výsledků utkání

Za vítězství budou uděleny 3 body, za remízu 2 body, za porážku 1 bod, kontumace bude bez bodu.

 

V soutěžích družstev mužů a žen se neprovádí losování, domácí družstvo je vedeno v zápise o utkání jako „A“ a hostující jako „X“ (SŘ čl. 328).

Vzájemná utkání družstev jednoho oddílu

Utkání družstev ze stejného oddílu (klubu) musí být sehrána do 31.10 2015 (včetně odvet). Termíny těchto vzájemných utkání musí být nahlášeny vedoucímu soutěží nejpozději 3 dny před odehráním! V případě nenahlášení termínu bude postupováno podobně, jako u nenahlášení předehrávek ostatních družstev viz bod 16 rozpisu soutěží!

Start žen v krajských soutěžích družstev mužů

Start žen ve všech krajských soutěžích mužů není výkonnostně omezen. V jednom utkání mužů může nastoupit neomezený počet žen. Zařazení žen na soupisku družstva mužů je provedeno přednostně podle krajského žebříčku mužů a dále podle okresního žebříčku mužů.

11. Podmínka účasti

Všechna přihlášená družstva zadají do 31. 8. 2015 do registru ČAST soupisky s údaji požadovanými v Registru. Každé družstvo zodpovídá za oprávněnost zařazení svých hráčů na soupisku a sestavení soupisky podle Soutěžního řádu. STK provede kontrolu soupisek a následně budou soupisky zveřejněny na STIS.

Oddíl musí mít všechny závodníky zaregistrovány v registru ČAST.

Každé družstvo musí mít zaplacen poplatek podle tohoto rozpisu soutěží,

 

a) startovné za každé družstvo v soutěži mužů ve výši 600,- Kč, ženy 300,- Kč.

 

b) každý oddíl (klub) musí mít alespoň 1 trenéra s platnou licencí typu „C“. Při nesplnění této podmínky je třeba uhradit poplatek ve výši 500,- Kč.

 

c) každý oddíl (klub) musí mít alespoň 2 rozhodčí s platnou licencí typu „C“ při účasti 1 dr. v KP  a nejméně 3 rozhodčí s licencí alespoň „C“ při účasti 2 a více dr. v KP. Při nesplnění této podmínky je třeba uhradit poplatek ve výši 500,- Kč.

 

Při částečném neplnění se pokuta úměrně sníží. Podmínky v oblasti trenérů a rozhodčích jsou obsaženy ve Směrnici KSSTÚK č. 1/2013.

 

d) každý oddíl (klub) musí mít zaregistrovány alespoň 4 aktivní hráče, kteří patří do věkové kategorie mládeže (SŘ čl. 322.01). Při nesplnění této podmínky je třeba uhradit poplatek ve výši 1.000,- Kč při účasti 1 družstva v kraji a 1.500,- Kč při účasti 2 a více družstev v kraji. Plnění této podmínky bude hodnoceno po skončení soutěží. Uvedenou podmínku je možné nahradit tím, že oddíl uspořádá turnaj mládeže. Podmínka je splněna i v případě, že uvedení mládežníci odehrají minimálně 50% utkání v některé dlouhodobé soutěži družstev dospělých nebo mládeže v příslušném soutěžním ročníku. Pokud oddíl splní podmínky jen částečně, pokuta bude úměrně snížena.


 

12. Míčky

Domácí družstva si určila značku plastového míčku i s přesným označením. Změnu lze nahlásit pro celou první polovinu soutěže do 31. 8. 2015 a pro celou druhou polovinu do 31. 12. 2015. V průběhu jedné poloviny soutěže není změna míčku možná. Přesný výběr míčků se řídí seznamem ITTF na adrese:

http://ittf.com/_front_page/ittf1.asp?category=balls

Označení míčku musí být jasně identifikovatelné. Potenciální spory při řešení rozdílu nahlášeného míčku a míčku, s kterým by se odehrálo utkání, povede ke kontumaci utkání ve prospěch hostů.

13. Hlášení výsledků

Každý vedoucí družstva (případně jiný pověřený zástupce oddílu) má za povinnost zadat celý zápis případně předběžný výsledek v Registru ČAST (nikoliv pinec.info). Manuál pro zadávání výsledků v Registru ČAST byl vydán vedoucím soutěží a rozeslán oddílům již před sezónou 2014/15 a na vyžádání vedoucího soutěží je možno ho získat na mail. Zadaný výsledek vedoucí soutěží zkontroluje a jednotlivě potvrdí.

Družstva, která hrají svá utkání v dvojzápasy (sobota a neděle) musí zadat alespoň předběžný výsledek do nedělní 18:00 a celý zápis lze zadat nejpozději do 18:00 následující pracovní den (pondělí).

Družstva, která hrají svá utkání v pracovní dny - jednokolově (případně pouze soboty), nezadávají předběžný výsledek. Tyto družstva zadají celý zápis nejpozději do 18:00 následujícího dne (byť i nepracovního).

O udělení sankcí kvůli pozdnímu hlášení výsledku rozhoduje čas zadání, který systém registruje. Ve zvláštních případech VV KSSTÚK přihlíží také k tomu, zda oddíl zkontaktuje vedoucího soutěží a informuje ho o zpoždění zadání výsledku s důvodným vysvětlením. Předběžné hlášení výsledku lze provést i SMS zprávou.

Každý vedoucí družstva je zodpovědný za správnost zadaných výsledků. Hostující družstvo je povinno zkontrolovat nahlášený zápis, a pokud shledá nesrovnalosti, informuje o tom vedoucího soutěží. Vedoucí soutěží dále vyzve domácí družstvo k zaslání zápisu klasickou poštou. Budou-li v zápisu o utkání zapsány jakékoli připomínky vrchního rozhodčího nebo bude-li mít zápis přílohu, je pořadatel povinen zaslat originál zápisu včetně přílohy vždy klasickou poštou. Každý vedoucí družstva je povinen uchovávat zápisy a při vyžádání vedoucím soutěží zaslat všechny na adresu vedoucího soutěží.

Alternativní způsob hlášení výsledků je možný pouze po dohodě s vedoucím soutěží a to pouze ve výjimečných případech.

 

Kontakt na vedoucího krajských soutěží:

Tomáš Žielinský

Školní 2140, 43601 Litvínov

mob: 737 736 976

email: zielinskyt@seznam.cz

 

Vedoucí soutěží zajistí

a) kontrolu zadaných zápisů podle platných ustanovení

b) v případě pozdě hlášeného předběžného výsledku či pozdě hlášeného celého zápisu navrhne udělení pokuty a to dá na vědomí sekretáři a STK. Výsledek zveřejní dodatečně v následujícím zpravodaji. Doklad o úhradě pokuty je nutno zaslat sekretáři,

c) jestliže nebylo utkání sehráno nebo jsou-li připomínky v zápise o utkání, vyrozumí vedoucí co nejrychleji předsedu STK, který rozhodne o dalším postupu.

14. Rozhodčí

a) Utkání divize mužů – na utkání divize mužů jsou delegováni vrchní rozhodčí STK KSST.

V případě, že se delegovaný rozhodčí nemůže utkání zúčastnit, uvědomí svého náhradníka. Jestliže se k utkání nedostaví delegovaný rozhodčí ani jeho náhradník, určí vrchního rozhodčího pořadatelský oddíl (vrchní rozhodčí nesmí být současně startujícím hráčem).

Při změně termínu utkání (včetně času zahájení) je pořadatelský oddíl povinen toto oznámit i hlavnímu rozhodčímu.

Odměny za funkci hlavního rozhodčího jsou určeny Směrnicí ČAST (vrchní rozhodčí v soutěžích dlouhodobého uspořádání řízených KSST – 200,- Kč)

b) Utkání ostatních soutěží – hlavního rozhodčího zajistí vždy pořadatelský oddíl (klub). Vrchní rozhodčí utkání nesmí být současně startujícím hráčem. Zápis je třeba řádně vyplnit i s ohledem na případné řešení námitek a protestů.

Při námitce (protestu) jednoho z vedoucích družstev musí být na příloze zápisu vyjádření druhého vedoucího a vyjádření vrchního rozhodčího.

Rozhodčí ke stolům zajistí vždy pořadatelský oddíl.


 

Střídání hráčů:

Rozhodčí (zapisovatel) vyznačí na levý okraj zápisu před číslo zápasu, při kterém došlo k vystřídání, před příslušnou řádku „S“. Tato značka se uvede vždy na levý okraj, ať dojde ke střídání hráče družstva A nebo X. Došlo-li v příslušném zápasu k vystřídání obou hráčů, uvede se „SS“.

15. Hrací dny

Základní hrací doba je stanovena:

muži – sobota 16.00 hod, neděle 10.00 hod., všední den od 18:00 hod.

ženy – sobota 10.00 hod a 14.00 hod.

Pozor na některé změny začátků utkání, které jsou uvedeny v rozlosování jednotlivých skupin.

16. Změna termínu utkání

Odklad utkání – lze povolit pouze v mimořádných případech a v souladu s ustanovením SŘ čl. 326.02.

Předehraní utkání:

a) utkání divize, KP I. i KP II. mužů – pořádající oddíl je povinen oznámit nový termín utkání vedoucímu soutěží a delegovanému rozhodčímu nejpozději 3 dny před utkáním.

17. Sankce

1a) Jestliže v divizi, KP I. či v KP II. mužů provede oblastní komisař kontrolu a utkání se v určeném termínu nehraje (pořádající oddíl nenahlásil případnou změnu – utkání bylo sehráno v jiném termínu), bude ponechán dosažený výsledek, pořádající oddíl uhradí pokutu ve výši 3.000,- Kč a domácí družstvo dále uhradí náklady spojené s výkonem funkce komisaře.

 

1b) Jestliže komisař zjistí, že se nedostavilo domácí družstvo, domácím je připsána kontumační porážka 0:10, hostům je pak připsáno kontumační vítězství 10:0. Domácí družstvo uhradí pořádkovou pokutu ve výši 3.000,- Kč a náklady spojené s výkonem funkce komisaře.

 

1c) Jestliže komisař zjistí, že se nedostavilo hostující družstvo, domácím je připsáno kontumační vítězství 10:0 a hostům připsána kontumační porážka 0:10. Hosté uhradí pořádkovou pokutu ve výši 3.000,- Kč a náklady spojené s výkonem funkce komisaře.

 

1d) Nedostaví-li se k utkání domácí ani hostující družstvo (utkání nebylo sehráno v jiném termínu), bude připsána kontumace 0:10 oběma, každé družstvo uhradí pořádkovou pokutu ve výši 1.500,- Kč a rovným dílem pak náklady spojené s výkonem funkce komisaře.

 

Pokud v divizi mužů nastoupí družstvo v neúplné sestavě (s pouze se 3 závodníky), bude mu udělena pořádková pokuta ve výši 500,- Kč.

 

Postihy za udělené karty rozhodčími při disciplinárních přestupcích se řídí Směrnicí KSSTÚK č.1/2014.

 

2. Za přestupky proti ustanovení tohoto rozpisu, případně za jiná provinění, budou použity sankce podle SŘ stolního tenisu.

Krajský svaz stanovuje tyto základní finanční sankce:

a) Nezaslání zprávy o průběhu soutěže nebo výsledků - 100,- Kč

b) Dostavení se k utkání bez předepsaných dokladů - 100,- Kč

c) Porušení předpisů o manipulaci se soupiskami družstev - max. 600,- Kč

d) Nedostavení se k utkání – první případ 3000 Kč, při v opakovaných případech      + 50 %

e) Nezaslání hodnocení - 100,- Kč

 

Způsob úhrady a pokyny k vyplnění složenky nebo bankovního převodu jsou uvedeny v příloze č. 1 !!!


 

18. Postupy a sestupy

Muži

Sestup z 3. ligy:

var. A – žádné družstvo

var. B – 1 družstvo

var. C – 2 družstva

var. D – 3 družstva

Divize - postupy:

z divize postoupí přímo 1. družstvo do 3. ligy.

Divize - sestupy:

z divize sestoupí 2 družstva z 11. a 12. místa – var. A, B, C

z divize sestoupí 3 družstva z 10., 11. a 12. místa – var D

KP I. - postupy:

var. A – z 3. ligy nesestoupí žádné družstvo - přímý postup družstev na 1., 2. a 3. místě

var. B – z 3. ligy sestoupí 1 družstvo – přímý postup družstev na 1. a 2. místě

var. C – z 3. ligy sestoupí 2 družstva – přímý postup družstva na 1. místě

var. D – z 3. ligy sestoupí 3 družstva – přímý postup družstva na 1. místě

KP I. - sestupy:

z KP I. sestoupí 2 družstva z 13. a 14. místa – var. A

Z KP I. sestoupí 3 družstva z 12., 13. a 14. místa - var. B

Z KP I. sestoupí 4 družstva z 11., 12., 13. a 14. místa - var. C

Z KP I. sestoupí 5 družstev z 10., 11., 12., 13. a 14. místa - var. D

KP II. - postupy:

var. A, B, C, D – 3 družstva, tj. vítězové skupin A, B a C.

KP II - sestupy:

var. A – družstva na 11. a 12. místech skupin A, B, C sestoupí do OP.

var. B –  družstva na 11. a 12. místech skupin A, B, C a 1 družstvo na 10. místě sestoupí do OP. Toto družstvo bude určeno na základě výsledku jednorázové kvalifikace, kterou sehrají družstva na 10. místech skupin A, B a C.

var. C – družstva na 11.a 12. místech skupin A, B, C a 2 družstva z 10. míst sestoupí do OP. Tato 2 družstva budou určena na základě výsledku jednorázové kvalifikace, kterou sehrají družstva na 10. místech skupin A, B a C.

var. D – družstva na 10., 11. a 12. místech skupin A, B, C sestoupí do OP.

Ženy - postupy

vítěz postupuje do kvalifikace o 2. ligu.

 

Přehledová tabulka sestupů a postupů soutěží mužů

 

Varianta A

Varianta B

Varianta C

Varianta D

Sestupy z 3. ligy

0

1

2

3

Divize

Postupuje

1

Sestupuje

2

3

KP1

Postupuje

3

2

1

1

Sestupuje

2

3

4

5

KP2

Postupuje

3 (vítězové skupin)

Sestupuje

6

6+1kval 10. míst

6+2 kval 10. míst

9

 


 

Příloha č. 1:

Finanční úhrady na krajský svaz:

Při úhradách startovného, evidenčních poplatků a pokut je třeba uvést správné číslo účtu krajského svazu a variabilního symbolu, kterým je platba identifikována na straně KSST.

č. účtu: 203755243/0600

Variabilní symbol tvoří deset cifer. První dvě 34. Dalších 6 cifer je stanoveno jako evidenční číslo oddílu, které je přiřazeno svazem ČAST (pozor nejedná se o IČO právního subjektu). Poslední dvě cifry určují typ platby.

 

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EČO (ČAST)               symbol

 

EČO klubu – identifikační číslo oddílu – přiděleno ČAST (najdete v Registru ČAST)

symbol – 01- registrační poplatek (100,- za přihlášku k registraci), 02- evidenční poplatek (200,100,30,-), 03- přestupní poplatek, 04- poplatek za trenéry (školení, licence), 05- poplatek za rozhodčí (školení, licence), 06- poplatek za soustředění, 07- startovné v mistrovských soutěžích, 08- startovné v nemistrovských soutěžích, 09- pokuty, 10- disciplinární poplatek, 11- odvolací poplatek, 12- poplatek za dopsání soupisek, 13- úhrada za rozpis soutěží, 14- úhrada za pravidla a soutěžní řád, 15- úhrada za formuláře, 16- úhrada za sportovní materiál 

 


 

Příloha č. 2:

Kontakt na funkcionáře Krajského svazu stolního tenisu ÚK se sídlem

v Ústí nad Labem

Vladimír Zajíček

předseda

Dukelská 14, 412 01 Litoměřice

fax 416711999, MT 606810090

e-mail: vladimirzajicek@tiscali.cz

Petr Pavlík

předseda STK

Picassova 554, 403 31 Ústí nad Labem - Neštěmice

MT 606609911

e-mail: petr.pavlik74@seznam.cz

Vlastimil Kincl

sekretář, hospodář

Meruňková 2851/11, 400 11 Ústí nad Labem

MT 724755308

e-mail: vlastimil.kincl@centrum.cz

Ing. Jiří Novák

předseda TMK, KR

Hoření 2436/9, 400 11 Ústí nad Labem

MT 728525763

e-mail: noul@centrum.cz

Milan Knebl

předseda KM

Mostecká 19, 415 01 Teplice

MT 731484055

e-mail: milan.knebl@seznam.cz

Tomáš Žielinský Bc.

vedoucí soutěží

Školní 2140, 436 01 Litvínov

MT 737736976

e-mail: zielinskyt@seznam.cz

Mgr. Karina Šondová, Ph.D.

místopředseda

Jana Zajíce 7, 400 11 Ústí nad Labem,

MT 776143502

e-mail: karina.sondova@ujep.cz

 

Stránky o stolním tenise na Internetu (ligové výsledky, turnaje, kluby, diskuse, výsledky z jiných krajů a okresů, mezinárodní soutěže …) http://www.ping-pong.cz, www.ksstuk.cz

Tabulky a výsledky jsou k nalezení na adrese http://stis.ping-pong.cz