Podmínky  účasti :

 

1/ Úhrada startovného za 1  družstvo:   600,- Kč  pro všechny soutěže mužů, 300,- Kč divize žen.                                   

Český pohár:  100,- Kč jako jednotný  vklad za 1 družstvo. 

2) Oddíl musí mít příslušný počet trenérů dle směrnice KSSTÚK č. 1-2013 - za nesplnění pokuta 500,- Kč.

3/ Oddíl musí mít příslušný počet rozhodčích dle směrnice KSSTÚK č. 1-2013 - za nesplnění pokuta 500,- Kč.

Při částečném plnění se pokuta úměrně sníží.

4/ Oddíl(klub) musí mít zaregistrovány nejméně 4 aktivní  hráče věkové kategorie mládeže - viz čl. 322.01 SŘ.

Dodržení této podmínky vyhodnotí po skončení sezóny komise mládeže. Při nedodržení této podmínky bude udělena pokuta ve výši 1.000,- Kč při účasti 1 družstva v kraji a 1.500,- Kč při účasti 2 a více družstev v kraji. Podmínku je možno nahradit také tím, že oddíl uspořádá turnaj mládeže. Při částečném plnění podmínek bude pokuta úměrně snížena.

5/ Oddíl musí mít všechny závodníky zaregistrovány v registru ČAST.

6/ Oddíl (klub) musí mít schválenou hrací místnost – POZOR nově v elektronickém registru ČÁST!  Toto provedou i družstva, která již v minulosti kraji zaslala formulář s plánkem herny.

7/ Oddíl (klub) musí mít vůči řídícímu svazu vyrovnané veškeré (zejména finanční) pohledávky z minulé sezóny.

Do přihlášky je nutno uvést zn.míčku, kterou budou družstva používat. Musí to být míčky tříhvězdičkové schválené ITTF.

Na přihláškách do soutěží musí být u každého org. pracovníka uvedena e-mailová adresa !

 

Startovné a pokuty zasílejte na účet č. 203755243/0600.

VS:   34 + EČO oddílu + 07  ( startovné)  

VS:   34 + EČO oddílu + 09  ( pokuty)

(EČO oddílu je 6-místné číslo přidělené ČAST,které najdete v Registru ČAST)

 

Ústí n.L., 1. 6. 2015                                 Petr Pavlík

                                                                   předseda STK

 

Za KSST Ústeckého kraje